Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 61k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ (3. září 2014) 
č. 62k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů/sněmovní tisk 255/ (3. září 2014) 
č. 63k bodu Sdělení předsedy výboru (3. září 2014) 
č. 64k bodu Sdělení předsedy výboru (3. září 2014) 
č. 65k programu 10. schůze výboru pro sociální politiku (3. září 2014) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ (3. září 2014) 
č. 67k bodu Návrhy opatření pro zajištění informačních systémů pro nepojistné sociální dávky a zaměstnanost (18. září 2014) 
č. 68k bodu Sdělení předsedy výboru (18. září 2014) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ (22. října 2014) 
č. 70k návrhu termínu a pořadu 13. schůze výboru (22. října 2014) 
č. 71k nominaci zástupce výboru pro sociální politiku do hodnotící komise pro výběrové řízení na obsazení pracovní pozice generální ředitel / generální ředitelka Úřadu práce ČR (4. listopadu 2014) 
č. 72k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 - Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (18. listopadu 2014) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ (18. listopadu 2014) 
č. 74k „Plánu zahraničních aktivit výboru na rok 2015" (18. listopadu 2014) 
č. 75Různé - náhradník člena výboru do Monitorovacího výboru Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) (18. listopadu 2014) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ (27. listopadu 2014) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ (27. listopadu 2014) 
č. 78k bodu „Různé“ (27. listopadu 2014) 
č. 79k bodu „Různé“ (27. listopadu 2014) 
č. 80k bodu „Různé“ (27. listopadu 2014) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)