Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 41k bodu Různé (10. dubna 2014) 
č. 42k bodu „Návštěva členů výboru pro sociální politiku na České správě sociálního zabezpečení“ (28. května 2014) 
č. 43ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku" (28. května 2014) 
č. 44k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2013 (28. května 2014) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ (28. května 2014) 
č. 46k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ (28. května 2014) 
č. 47k bodu "Sdělení předsedy" (28. května 2014) 
č. 48k rezignaci předsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce (28. května 2014) 
č. 49k volbě předsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce (28. května 2014) 
č. 50k bodu Různé (28. května 2014) 
č. 51k bodu Různé (28. května 2014) 
č. 52k bodu Různé (28. května 2014) 
č. 53k bodu Různé (28. května 2014) 
č. 54k bodu Různé (28. května 2014) 
č. 55k vyslání delegace poslanců výboru pro sociální politiku na Island (28. května 2014) 
č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013 /sněmovní tisk 136/ (12. června 2014) 
č. 57k bodu „Financování sociálních služeb. Problematika převodu financování sociálních služeb na kraje." (12. června 2014) 
č. 58k Návrhu termínu a pořadu schůze výboru pro sociální politiku, konané jako výjezdní zasedání do Moravskoslezského kraje (12. června 2014) 
č. 59k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů/sněmovní tisk 155/ (3. září 2014) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony/sněmovní tisk 256/ (3. září 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)