Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 21ke zřízení podvýboru pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu (6. března 2014) 
č. 22ke zřízení podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny (6. března 2014) 
č. 23ke zřízení podvýboru pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce (6. března 2014) 
č. 24k volbě předsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce (6. března 2014) 
č. 25k volbě předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu (6. března 2014) 
č. 26k volbě předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny (6. března 2014) 
č. 27k přijetí zahraniční delegace moldavského parlamentu (6. března 2014) 
č. 28Sdělení předsedy - nominace člena výboru do Monitorovacího výboru Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) (6. března 2014) 
č. 29Sdělení předsedy (6. března 2014) 
č. 30k Návrhu termínu a pořadu 6. schůze výboru pro sociální politiku (6. března 2014) 
č. 31ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku" (10. dubna 2014) 
č. 32k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 60/ (10. dubna 2014) 
č. 33k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ (10. dubna 2014) 
č. 34k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony/sněmovní tisk 100/ (10. dubna 2014) 
č. 35k vyslání delegace poslanců výboru pro sociální politiku do Ženevy (10. dubna 2014) 
č. 36k volbě členů a místopředsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné systémy a důchodovou reformu (10. dubna 2014) 
č. 37k volbě členů a místopředsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny (10. dubna 2014) 
č. 38k volbě členů a místopředsedy podvýboru výboru pro sociální politiku pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce (10. dubna 2014) 
č. 39k bodu Sdělení předsedy - nominace člena výboru do Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (10. dubna 2014) 
č. 40k volbě ověřovatele výboru (10. dubna 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)