Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 261k Státnímu závěrečnému účtu za rok 2016 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (1. června 2017) 
č. 262k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 1029/ (1. června 2017) 
č. 263k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /ST 1072/ (1. června 2017) 
č. 264Kontrola plnění usnesení výboru (1. června 2017) 
č. 265k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 935/ (1. června 2017) 
č. 266k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 1029/ (29. června 2017) 
č. 267k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /ST 1072/ (29. června 2017) 
č. 268Sdělení předsedy výboru (11. července 2017) 
č. 269k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /ST 1081/ (11. července 2017) 
č. 270k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /ST 1081/ (13. července 2017) 
č. 271„Informace o dofinancování sociálních služeb v roce 2017" (13. července 2017) 
č. 272k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006 /ST 1126/ (4. září 2017) 
č. 273k „Aktuálnímu stavu řešení informačních technologií v rámci resortu MPSV" (20. září 2017) 
č. 274k „Aktuální situaci v oblasti náhradní rodinné péče (přechodná pěstounská péče, ZDVOP, OSPOD)" (20. září 2017) 
č. 275„Představení činnosti Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí" (20. září 2017) 
č. 276„Aktuální stav řešení zdravotně sociálního pomezí" (20. září 2017) 
č. 277„Různé" (20. září 2017) 

<<1011121314
ISP (příhlásit)