Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 241Sdělení předsedy výboru (15. prosince 2016) 
č. 242k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu /ST 969/ (25. ledna 2017) 
č. 243k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 821/ (25. ledna 2017) 
č. 244k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 964/ (25. ledna 2017) 
č. 245Kontrola plnění usnesení výboru (25. ledna 2017) 
č. 246k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 912/ (25. ledna 2017) 
č. 247k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 926/ (25. ledna 2017) 
č. 248k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ (25. ledna 2017) 
č. 249k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 903/ (8. února 2017) 
č. 250k vyslání předsedy výboru Jaroslava Zavadila na Maltu (8. února 2017) 
č. 251k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /ST 935/ (9. března 2017) 
č. 252k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /ST 854/ (9. března 2017) 
č. 253k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ (9. března 2017) 
č. 254k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 912/ (9. března 2017) 
č. 255„Sdělení předsedy" (9. března 2017) 
č. 256Aktuální situace v řešení informačních technologií v resortu MPSV (20. dubna 2016) 
č. 257Informace o situaci na ČSSZ (20. dubna 2016) 
č. 258Aktuální stav v oblasti sociálních služeb, problematika odbornosti 913 (financování, veřejná podpora, platy, standardy) (20. dubna 2016) 
č. 259Informace o aktuální situaci prodeje sídliště Písnice v Praze 4. (20. dubna 2016) 
č. 260k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 926/ (20. dubna 2017) 

<<91011121314>>
ISP (příhlásit)