Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 221k pozměňovacím a jiným návrhům k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/5/ (6. října 2016) 
č. 222k bodu Aktuální stav řešení informačních technologií v resortu MPSV (6. října 2016) 
č. 223k bodu „Různé“ (6. října 2016) 
č. 224k bodu „Různé“ (6. října 2016) 
č. 225k bodu Aktuální stav a budoucí koncepce Lékařské posudkové služby (6. října 2016) 
č. 226k Návrhu státního rozpočtu na rok 2017 - kapitola 313 - MPSV (2. listopadu 2016) 
č. 227k bodu Aktuální zpráva o činnosti meziresortní pracovní skupiny k sociálně zdravotnímu pomezí a o stavu změnového zákona (2. listopadu 2016) 
č. 228k bodu Kontrola plnění usnesení výboru (2. listopadu 2016) 
č. 229k bodu Sdělení předsedy výboru (2. listopadu 2016) 
č. 230k bodu Sdělení předsedy výboru (2. listopadu 2016) 
č. 231k bodu Sdělení předsedy výboru (2. listopadu 2016) 
č. 232k „Plánu zahraničních aktivit výboru na rok 2017“ (2. listopadu 2016) 
č. 233k bodu Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů (2. listopadu 2016) 
č. 234k bodu Návrh termínu a pořadu 48. schůze výboru (2. listopadu 2016) 
č. 235k pozměňovacím a jiným návrhům k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 821/2/ (15. prosince 2016) 
č. 236k pozměňovacím a jiným návrhům k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /ST 783/ (15. prosince 2016) 
č. 237k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /ST 798/ (15. prosince 2016) 
č. 238k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /ST 854/ (15. prosince 2016) 
č. 239k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /ST 964/ (15. prosince 2016) 
č. 240Sdělení předsedy výboru (15. prosince 2016) 

<<891011121314>>
ISP (příhlásit)