Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 201k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ (23. června 2016) 
č. 202k bodu „Opatření resortu MPSV pro zmírnění dopadu útlumu těžby na dole ČSA“ (23. června 2016) 
č. 203k bodu „Aktuální stav připravované změny v oblasti Lékařské posudkové služby“ (23. června 2016) 
č. 204k „Návrhu termínu a pořadu 45. schůze výboru (23. června 2016) 
č. 205k návrhu poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ (23. června 2016) 
č. 206k bodu „Financování ošetřovatelské péče v rámci odbornosti 913 v roce 2016“ (23. června 2016) 
č. 207k bodu „Problematika náhradní rodinné péče a SPOD“ (23. června 2016) 
č. 208k harmonogramu pravidelných schůzí výboru pro sociální politiku ve 2. pololetí roku 2016 (29. června 2016) 
č. 209k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ (1. září 2016) 
č. 210k bodu Aktuální stav přípravy zákona o úrazovém pojištění (1. září 2016) 
č. 211k bodu Financování hospicové péče (1. září 2016) 
č. 212k bodu Kontrola plnění usnesení výboru (1. září 2016) 
č. 213k bodu Sdělení předsedy (1. září 2016) 
č. 214k bodu Sdělení předsedy (1. září 2016) 
č. 215k bodu Sdělní předsedkyň a předsedy podvýborů (1. září 2016) 
č. 216k bodu Návrh termínu a pořadu 46. schůze výboru (1. září 2016) 
č. 217k bodu Problematika náhradní rodinné péče a SPOD a k bodu Dofinancování zařízení ZDVOPů, včetně tzv. Klokánků (1. září 2016) 
č. 218k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981 /sněmovní tisk 804/ (6. října 2016) 
č. 219k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ (6. října 2016) 
č. 220k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ (6. října 2016) 

<<7891011121314>>
ISP (příhlásit)