Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 181k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ (16. března 2016) 
č. 182k semináři na téma „Agenturní zaměstnávání v ČR" (16. března 2016) 
č. 183k vyslání předsedy výboru Jaroslava Zavadila do Paříže (16. března 2016) 
č. 184k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ (31. března 2016) 
č. 185k představení expertní skupiny a projektu „Stárnutí populace v ČR, její dlouhodobé ekonomické důsledky a možnosti řešení“ (31. března 2016) 
č. 186k bodu „Financování ošetřovatelské péče“ (31. března 2016) 
č. 187k bodu „Informace o přípravě zákona o úrazovém pojištění“ (31. března 2016) 
č. 188k bodu „Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů“ (31. března 2016) 
č. 189k bodu „Návrh termínu a pořadu 41. schůze výboru“ (31. března 2016) 
č. 190k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 654/ (27. dubna 2016) 
č. 191k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ (27. dubna 2016) 
č. 192k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ (27. dubna 2016) 
č. 193k bodu „Financován ošetřovatelské péče v rámci odbornosti 913“ (27. dubna 2016) 
č. 194ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2015 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (8. června 2016) 
č. 195k bodu „Informace o stavu přípravy zákona o sociálním bydlení“ (8. června 2016) 
č. 196k bodu „Sdělení předsedy“ (8. června 2016) 
č. 197k návrhu poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ (8. června 2016) 
č. 198k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000 /sněmovní tisk 737/ (8. června 2016) 
č. 199k bodu Informace o činnosti meziresortní pracovní skupiny k sociálně zdravotnímu pomezí, stav přípravy změnového zákona (8. června 2016) 
č. 200k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ (23. června 2016) 

<<67891011121314>>
ISP (příhlásit)