Rozpočtový výbor
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Usnesení

č. 10k informaci zástupce Fondu pojištění vkladů o Fondu vkladů (24. března 2011) 
č. 11k informaci o vývoji v pojišťovnictví (24. března 2011) 
č. 12k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (24. března 2011) 
č. 13Informace o dohledu nad družstevními záložnami (5. května 2011) 
č. 14Informace o činnosti Burzy cenných papírů a. s. Praha (5. května 2011) 
č. 15k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (5. května 2011) 
č. 18k informaci Ministerstva financí o připravované legislativě v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních trhů (27. října 2011) 
č. 19Informace o činnosti České exportní banky (25. listopadu 2011) 
č. 20Informace o činnosti Exportní a garanční pojišťovací společnosti (25. listopadu 2011) 
č. 21k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (2. února 2012) 
č. 22k fiskální disciplíně Evropské unie (2. února 2012) 
č. 23k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (2. února 2012) 
č. 24Informace z oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (15. března 2012) 
č. 25k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (15. března 2012) 
č. 26Informace o aktuálním vývoji finančního trhu (26. dubna 2012) 
č. 27k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru Podvýbor rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy po úvodním slově předsedkyněpodvýboru posl. H. Langšádlové a po rozpravě (26. dubna 2012) 
č. 28Informace MF a ČNB o emisích dluhopisů domácnostem (7. června 2012) 
č. 29 (25. října 2012) 
č. 30k návrhu pořadu a termínu další schůze podvýboru (25. října 2012) 
č. 31 (6. prosince 2012) 

12




ISP (příhlásit)