Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 17
č. 15

Zápisy z jednání

č. 37
č. 56

Usnesení

č. 127Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení), sněmovní tisk 423. (2. února 2000)
č. 126Vládní návrh zákona o okresních úřadech, sněmovní tisk 424. (2. února 2000)
č. 125Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze, sněmovní tisk 425. (2. února 2000)
č. 119Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) (tisk 441) (13. ledna 2000)
č. 118Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení), sněmovní tisk 422. (13. ledna 2000)

Semináře

PS002.DOC
PS001.DOCISP (příhlásit)