Ústavně právní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 35
č. 104

Zápisy z jednání

č. 98
č. 64

Usnesení

č. 233Vládní návrh soudního řádu správního (tisk 1080) (17. a 18. ledna 2002)
č. 231Záznam Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1021) (17. ledna 2002)
č. 11k návrhu posl. V. Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 1) (4. listopadu 1998)
č. 235Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního (tisk 1081) (18. ledna 2002)
č. 69Plán zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na rok 2000 (18. listopadu 1999)ISP (příhlásit)