Výbor pro obranu
Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4 (14. června 2007)
č. 5 (13. září 2007)

Zápisy z jednání

č. 2 (28. února 2007)
č. 8 (5. listopadu 2008)

Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy podvýboru (1. února 2007)
č. 3k stavu plnění rozpočtu na I. čtvrtletí 2008 kapitoly 307 za oblast programového financování AČR (9. dubna 2008)
č. 2k státnímu závěrečnému účtu za rok 2007 – kapitola 307 – oblast programového financování AČR (9. dubna 2008)ISP (příhlásit)