Rozpočtový výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 35
č. 25

Zápisy z jednání

č. 17
č. 3

Usnesení

č. 644ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 398, program 398 210, akce č. d0081 „Základní škola Červená Voda - rekonstrukce (okr. Ústí n. Orlicí)“ (položka č. 230 Přílohy II usnesení PSP č. 1973) (13. června 2002)
č. 638k Pololetní informaci o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za červenec – prosinec 2001 (3. května 2002)
č. 636k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 2001 a doplnění výročních finančních zpráv některými politickými stranami a politickými hnutími za rok 1998, 1999 a 2000 (3. května 2002)
č. 626k Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2001 (10. dubna 2002)
č. 222k vládnímu návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2000, kapitola 312 – Ministerstvo financí (9. února 2000)ISP (příhlásit)