Stálá komise pro rodinu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 2 (10. května 2007)
č. 3 (27. června 2007)

Zápisy z jednání

č. 4 (18. října 2007)
č. 9 (3. října 2008)

Usnesení

č. 6Převzetí záštity nad iniciativou Národní týden manželství (18. října 2007)
č. 17k projednání podnětu společnosti APERIO týkajícího se problematiky obsazenosti mateřských škol. (3. října 2008)
č. 16Ke zprávě náměstka ministra práce a sociálních věcí MUDr. Mariána Hoška o souboru prorodinných opatření (Prorodinný balíček) (3. října 2008)
č. 15Zpráva návrhu poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (tisk 325) (8. dubna 2008)
č. 14K vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 390) (8. dubna 2008)ISP (příhlásit)