Zahraniční výbor
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 1 (18. ledna 2007)
č. 5 (14. listopadu 2007)

Zápisy z jednání

č. 8 (9. prosince 2008)
č. 7 (16. října 2008)

Usnesení

č. 3k programu společné schůze podvýborů zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy a pro prezentaci České republiky v zahraničí (14. listopadu 2007)
č. 1k volbě místopředsedy podvýboru (18. ledna 2007)
č. 2k Návrhu usnesení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí a podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy z jednání dne 22. března 2007 k bodu "Prezentace činnosti Agentury CzechInvest" (5. dubna 2007)
č. 4k bodu Ekonomická diplomacie (21. února 2008)ISP (příhlásit)