Výbor pro zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4 (16. listopadu 2006)
č. 6 (22. listopadu 2006)

Zápisy z jednání

č. 8
č. 21 (12. listopadu 2008)

Usnesení

č. 22k Výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005 (sněmovní tisk č. 93) (18. ledna 2007)
č. 24k návrhu termínu a pořadu 8. schůze výboru (18. ledna 2007)
č. 19souhlasí se zařazením projednávání některých problémů týkajících se zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na příští řádnou schůzi výboru pro zdravotnictví (16. listopadu 2006)
č. 69k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 575) (12. listopadu 2008)
č. 68k Výročním zprávám zdravotních pojišťoven za rok 2007 (sněmovní tisk č. 624) (12. listopadu 2008)ISP (příhlásit)