Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 18výjezdní zasedání (3. – 4. října 2007)
č. 19 (18. října 2007)

Zápisy z jednání

č. 15 (12. června 2007)
č. 9 (14. února 2007)

Usnesení

č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tisk 219 (12. září 2007)
č. 91pověřuje předsedu podvýboru pro energetiku zajištěním projednání podnětu ve věci regulace nárůstu cen elektrické energie a plynu (16. května 2007)
č. 137žádost MŠMT, aby ve spolupráci s MPO a MPSV analyzovalo krizovou situaci v učňovském a technickém školství navrhlo její řešení, založené především na motivaci všech zúčastněných subjektů (8. listopadu 2007)
č. 132k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad (8. listopadu 2007)
č. 97Záznam k vládnímu návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – tisk 222 (12. června 2007)ISP (příhlásit)