Kontrolní výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9 (11. a 12. dubna 2007)
č. 14 (14. srpna 2007)

Zápisy z jednání

č. 32 (10. září 2008)
č. 36 (10. prosince 2008)

Usnesení

č. 162ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/03 – Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8 (15. listopadu 2007)
č. 86ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 – Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu (11. dubna 2007)
č. 64k Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy (přerušeno na 4. schůzi kontrolního výboru) (21. února 2007)
č. 138ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/37 – Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady (4. října 2007)
č. 88ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/18 – Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra (11. dubna 2007)

Semináře

Integrovaný informační systém Státní pokladny (12. listopadu 2009)
Zásadní novela zákona o správě daní a poplatků nebo nový zákon (daňový řád) (15. ledna 2008)ISP (příhlásit)