Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 2
č. 5

Usnesení

č. 4k Poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 949) (22. září 2005)ISP (příhlásit)