Petiční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 25
č. 24

Zápisy z jednání

č. 31
č. 20

Usnesení

č. 179Volba ověřovatele výboru (16. listopadu 2004)
č. 148Návrh termínu a pořadu příští schůze (18. května 2004)
č. 145Závěrečný účet za rok 2003 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (18. května 2004)
č. 135Projednání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2003 (tisk č. 614) (13. dubna 2004)
č. 134Projednávání poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 550) (13. dubna 2004)ISP (příhlásit)