Výbor pro obranu a bezpečnost
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 72
č. 71

Zápisy z jednání

č. 67
č. 66

Usnesení

č. 98k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2004 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad (5. listopadu 2003)
č. 97k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2004 – kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR (5. listopadu 2003)
č. 95Zpráva k informaci ministra obrany ČR o nákupu víceúčelového nadzvukového letounu (23. října 2003)
č. 91ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002 /sněmovní tisk 422/ (1. října 2003)
č. 81k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ (22. července 2003)ISP (příhlásit)