Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 13
č. 39

Zápisy z jednání

č. 21
č. 20

Usnesení

č. 2k volbě ověřovatele výboru (17. července 2002)
č. 26k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2001 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 2001 (sn. tisk 4) (18. září 2002)
č. 24ke kapitole čís. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2001 (sn. tisk 11) (18. září 2002)
č. 184k vyslání delegace zemědělského výboru do Litvy ve dnech 10. - 13. dubna 2006 (14. března 2006)
č. 183k návrhu poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/ (22. února 2006)ISP (příhlásit)