Organizační výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 125 (26. dubna 2006)
č. 124 (19. dubna 2006)

Usnesení

č. 267k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (11. března 2004)
č. 266k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (11. března 2004)
č. 265k návrhu termínu a pořadu 56. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (4. března 2004)
č. 264k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (4. března 2004)
č. 263k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (4. března 2004)ISP (příhlásit)