Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 67 (18. dubna 1996)
č. 66 (3. a 4. dubna 1996)

Zápisy z jednání

č. 66 (3. dubna 1996)
č. 65

Usnesení

č. 268k návrhu poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR číslo 546 / 1992 Sb. (sněmovní tisk 2039) (18. dubna 1996)
č. 267k vládnímu návrhu zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) (4. dubna 1996)
č. 266k vládnímu návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR čís. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) (3. dubna 1996)
č. 265k návrhu posl. Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství /zemědělský zákon/ (sněmovní tisk 2020) (3. dubna 1996)
č. 264k vládnímu návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) (4. dubna 1996)ISP (příhlásit)