Výbor pro zdravotnictví
Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 10 (3. února 2021)
č. 9 (9. září 2020)ISP (příhlásit)