Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 30 (19. února 2020)
č. 29 (5. února 2020)

Zápisy z jednání

č. 29 (5. února 2020)
č. 28 (12. - 13. listopadu 2019)

Usnesení

č. 159k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/ 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk č. 654/. (19. února 2020)
č. 158k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk č. 535/. (19. února 2020)
č. 154k Termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu, různé. (5. února 2020)
č. 153k Záměru plnění úkolů v roce 2020. (5. února 2020)
č. 152k Informaci o legislativních změnách v oblasti obrany v roce 2020 (vládní i poslanecké návrhy). (5. února 2020)

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)ISP (příhlásit)