Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 68veřejnosti nepřístupná (24. března 2021)
č. 67veřejnosti nepřístupná (17. března 2021)

Zápisy z jednání

č. 66 (24. února 2021)
č. 65 (17. února 2021)

Usnesení

č. 447k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 25. a 26. března 2021 (24. března 2021)
č. 446k Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 25. a 26. března 2021 (24. března 2021)
č. 445k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (24. března 2021)
č. 444ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025 /kód Rady 13081/20, KOM(2020) 698 v konečném znění/ (17. března 2021)
č. 443ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Nový program pro spotřebitele - Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení /kód Rady 12976/20, KOM(2020) 696 v konečném znění/ (17. března 2021)

Záznamy z jednání

č. 303k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) / kód Rady 6547/20, KOM(2020) 80 v konečném znění/ (29. dubna 2020)

Semináře

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018)ISP (příhlásit)