Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 23neveřejné s výjim. předkladatelů a přizvaných osob (6. října 2020)
č. 22veřejnosti nepřístupná (24. června 2020)

Zápisy z jednání

č. 23 (6. října 2020)
č. 22 (24. června 2020)

Usnesení

č. 95K Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2019 /ST 934/ (6. října 2020)
č. 94K Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2019 /ST 962/ (6. října 2020)
č. 93K Výroční zprávě o činnosti Českého rozhlasu za rok 2019 /ST 801/ (6. října 2020)
č. 92K Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2019 /ST 960/ (6. října 2020)
č. 91K Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2019 /ST 796/ (6. října 2020)

Slyšení

Slyšení kandidátů na volbu členů RČRoveřejnosti nepřístupné, zpřístupněno vysíláním na psp.cz (24. června 2020)
Veřejné slyšení kandidátů na volbu členů RČRo a RČT (4. až 6. února 2020)
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ KANDIDÁTŮ NA 2 ČLENY RADY ČESKÉHO ROZHLASU (21. února 2019)
Veřejné slyšení kandidátů na volbu na 1 člena Rady České televize a 1 člena Rady Českého rozhlasu (5. června 2018)
Veřejné slyšení kandidátů na volbu na 2 členů Rady Českého rozhlasu a 1 člena Rady České televize (15. března 2018)ISP (příhlásit)