Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 83 (14. dubna 2021)
č. 82 (1. dubna 2021)

Usnesení

č. 387k návrhu termínu a pořadu 83. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (1. dubna 2021)
č. 386k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (1. dubna 2021)
č. 385k návrhu termínu a pořadu 98. schůze Poslanecké sněmovny (1. dubna 2021)
č. 384k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (1. dubna 2021)
č. 383k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (1. dubna 2021)ISP (příhlásit)