Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 11 (13. července 2017)
č. 10 (25. května 2017)

Usnesení

č. 41ke svolání příští schůze komise Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (13. července 2017)
č. 40k Informaci o aktuálních otázkách činnosti FAÚ (13. července 2017)
č. 39k Informaci o aktuálním stavu vývoje legislativy v EU (13. července 2017)
č. 38k Informaci o aktuálním stavu příprav hodnocení Moneyvalem (13. července 2017)
č. 37ke svolání příští schůze komise Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (25. května 2017)ISP (příhlásit)