Akce 13. února 2020

Zpráva

Skončila 40. schůze Poslanecké sněmovny (13. 2. 2020)
Průběh jednání simůžete přečíst v přepisu stenozáznamůzde:Příští týden budou jednat jednotlivé sněmovní výbory a další plenární schůze Sněmovny bude zahájena v úterý 3. března.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 11 (11. až 13. února 2020) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 11 (13. února 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

40. schůze (21. ledna až 13. února 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)