Akce 29. ledna 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 54 (29. ledna 2020) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 23 (29. ledna 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

40. schůze (21. ledna až 13. února 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)