Akce 3. prosince 2019

Zpráva

Adventní výstava výrobků dětí z Dětského domova v Aši (3. 12. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 6 (3. prosince  2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

39. schůze (26. listopadu až 18. prosince 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)