Hospodářský výbor
Přijetí zahraničních návštěv

Slovensko Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)
Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 proběhlo pracovní setkání členů hospodářského výboru PSP ČR a členů Výboru pro hospodářské záležitosti Národní rady Slovenské republiky.

Hlavním tématem byla výměna zkušeností při tvorbě legislativy a přeshraniční spolupráce z oblasti dopravy a podnikatelského prostředí. Na jednáních rovněž rezonoval sektor energetiky.
Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)
Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)
Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)
Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)
Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)
Přijetí slovenské parlamentní delegace (29. 11. 2018)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)