Hospodářský výbor
Přijetí zahraničních návštěv

Vietnam Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)
Dne 27. června 2018 přijali zástupci hospodářského výboru vietnamskou parlamentní delegaci.

Hlavním tématem setkání byla výměna zkušeností z oblasti investic, leteckého průmyslu, dopravy včetně otázek týkajících se cestovního ruchu. Dále byla řešena problematika přeshraniční pracovní síly a komoditní složení vzájemného obchodu
Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)
Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)
Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)
Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)
Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)
Přijetí vietnamské parlamentní delegace (29. 6. 2018)

Navigace sekce Hospodářský výborISP (příhlásit)