Akce 18. března 2020

Schůze RV

č. 36, veřejnosti nepřístupné s výjimkou předkladatelů a přizvaných osob uvedených na pozvánce (18. března 2020) 

Navigace sekce Rozpočtový výborISP (příhlásit)