Aktuality

Ústava 1920 - 100 let od přijetí (19. 2. 2020)
Detaily projednávání v Národním shromáždění, dobový tisk, vystavení originálu exempláře ústavy v předsálí Poslanecké sněmovny.

PŘED 100 LETY, NA KONCI ÚNORA 1920,
PŘIJALO REVOLUČNÍ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
ÚSTAVNÍ LISTINU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Originál této první československé ústavy bude vystaven od 26. února do 6. března 2020 ve foyer zasedacího sálu Poslanecké sněmovny.

V celém procesu přijímání ústavy je v rámci projednávání na půdě tehdejšího Národního shromáždění nejkomplexnějším materiálem sněmovní tisk 2421, který obsahuje zprávu ústavního výboru (včetně vládní důvodové zprávy) jako výchozí dokument pro následné projednání na plénu RNS.

Vlastní diskuse nad závěrečným textem probíhala na 125. a 126. schůzi RNS ve dnech 27. až 29. února 1920 a konečné schválení nastalo v časných ranních hodinách 29. února 1920 na konci 126. schůze.

Doslov předsedy Národního shromáždění Františka Tomáška k přijatým ústavním zákonům:
Vážené shromáždění! A když jsem tohle konstatoval, myslím, že mohu před zakončením té naší práce dnes, která se protáhla do tak pozdních hodin nočních, (Hlasy: Ranních!) - vlastně ranních, abych se sám opravil - myslím, že mohu říci, že máme opravdu památný den za sebou a že můžeme býti hrdi na to, že jsme se tohoto dne dožili, uvědomujíce si plně, že vlastně dnes dokončujeme ten úkol, který jsme přejali tehdy toho 28. října a že vlastně dnes splňujeme to poslední, co nám revoluce tehdáž uložila. Vážené shromáždění! Já myslím, že mohu vysloviti očekávání, že toto dílo, tyto ústavní základy opravdu budou přispívati ku prospěchu, k rozvoji, k rozkvětu té naší drahé československé republiky, jíž volám v tomto okamžiku "Nazdar!" (Shromáždění volá "Nazdar!" Bouřlivý, dlouho trvající potlesk. Shromáždění pěje národní hymny "Kde domov můj?" a "Nad Tatrou sa blýska", načež na levici zapěn "Rudý prapor". Poslanec Kubíček: Ať žije president Masaryk! Shromáždění provolává "Sláva!")

Text ústavy uveřejněný ve Sbírce zákonů:

Ukázky z dobových periodik následně po přijetí ústavy (únor - březen 1920):

10. výročí přijetí - ohlasy v dobovém tisku ze slavnostního setkání v budově ve Sněmovní ulici (tehdejší Senát - dnešní Poslanecká sněmovna):

 

Další zajímavé zdroje k problematice ústavy 1920:
Navštivte Digitální badatelnu Archivu Poslanecké sněmovny - Ústavní listina ČSR a fotografická reprodukce vládního návrhu Ústavy.
Stručná historie vzniku první československé ústavy v r. 1920 (z externích zdrojů): zde a zde.

ISP (příhlásit)