56. schůze, 411. hlasování, 25. dubna 2017, 17:12
Novela z. o státních svátcích

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 136 | Je třeba: 69

A Ano: 123 N Ne: 0 0 Nepřihlášen M Omluven Z Zdržel se

V průběhu hlasování nastala chyba hlasovacího zařízení a nebyl vyhotoven listinný záznam o hlasování.


ISP (příhlásit)