37. schůze, 45. hlasování, 7. prosince 1995, 09:53
Odpovědi členů vlády na pís.interp.poslanců

NÁVRH BYL ZAMÍTNUT

Přítomno: 83 | Je třeba: 42

A Ano: 28 N Ne: 38 0 Nepřihlášen: 117 Z Zdržel se: 17 X Nehlasoval

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 2N Ne: 80 Nepřihlášen: 13Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 2N Ne: 20 Nepřihlášen: 17Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 20 Nepřihlášen: 10Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 1N Ne: 50 Nepřihlášen: 15Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 2N Ne: 80 Nepřihlášen: 13Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 3N Ne: 40 Nepřihlášen: 8Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 7N Ne: 60 Nepřihlášen: 24Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 9N Ne: 50 Nepřihlášen: 17Z Zdržel se: 4)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24281310
Středočeský22221710
Jihočeský13201010
Severočeský22151510
Východočeský26281330
Západočeský1734820
Jihomoravský41762440
Severomoravský35951740
Celkem2002838117170


ISP (příhlásit)