46. schůze, 611. hlasování, 15. února 2002, 10:34
Smlouva mezi ČR a Ukrajinou o sociálním zabezpeč

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 128 | Je třeba: 65

A Ano: 103 N Ne: 0 0 Nepřihlášen: 55 M Omluven: 17 Z Zdržel se: 25

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 120 Nepřihlášen: 7Z Zdržel se: 2M Omluven: 2)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 80 Nepřihlášen: 7Z Zdržel se: 6M Omluven: 1)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 60 Nepřihlášen: 7Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 100 Nepřihlášen: 9Z Zdržel se: 1M Omluven: 2)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 90 Nepřihlášen: 10Z Zdržel se: 4M Omluven: 2)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 120 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 210 Nepřihlášen: 9Z Zdržel se: 4M Omluven: 6)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 250 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 5M Omluven: 4)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha23120722
Středočeský2280761
Jihočeský1560720
Severočeský22100912
Východočeský25901042
Západočeský15120210
Jihomoravský40210946
Severomoravský38250454
Celkem2001030552517


ISP (příhlásit)