28. schůze, 217. hlasování, 25. října 2000, 09:59
Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 171 | Je třeba: 86

A Ano: 148 N Ne: 3 0 Nepřihlášen: 29 Z Zdržel se: 20

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 160 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 140 Nepřihlášen: 6Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 110 Nepřihlášen: 3Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 150 Nepřihlášen: 5Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 190 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 15)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 31N Ne: 10 Nepřihlášen: 3Z Zdržel se: 5)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 27N Ne: 20 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 5)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha23160430
Středočeský22140620
Jihočeský15110310
Severočeský22150520
Východočeský25190420
Západočeský15150000
Jihomoravský40311350
Severomoravský38272450
Celkem200148329200


ISP (příhlásit)