Hlasování
98. schůze, 22. 4. 2021

526. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
213 (22. 4. 2021)

Procedurální hlasování
214 - 215 (22. 4. 2021)

312. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením /sněmovní tisk 356/ - druhé čtení
216 (22. 4. 2021)


ISP (příhlásit)