Hlasování
98. schůze, 16. 4. 2021

Procedurální hlasování
95 - 104 (16. 4. 2021)

336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení
105 - 149 (16. 4. 2021)


ISP (příhlásit)