Hlasování
49. schůze, 17. 6. 2020

262. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii /sněmovní tisk 544/ - třetí čtení
220 - 222 (17. 6. 2020)

263. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení
223 - 227 (17. 6. 2020)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení
228 (17. 6. 2020)

217. Návrh poslance Jana Hamáčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení
229 - 230 (17. 6. 2020)

382. Stanovisko Poslanecké sněmovny k článku tří ministrů zahraničních věcí
231 - 234 (17. 6. 2020)

273. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 654/ - třetí čtení
235 (17. 6. 2020)

392. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
236 (17. 6. 2020)


ISP (příhlásit)