Hlasování
49. schůze, 27. 5. 2020

Procedurální hlasování
40 - 47 (27. 5. 2020)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 850/2/ - vrácený Senátem
48 - 49 (27. 5. 2020)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/8/ - vrácený Senátem
50 - 51 (27. 5. 2020)

295. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
52 - 53 (27. 5. 2020)

298. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
54 (27. 5. 2020)

375. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Karly Maříkové
55 - 57 (27. 5. 2020)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení
58 - 59 (27. 5. 2020)

76. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení
60 - 62 (27. 5. 2020)


ISP (příhlásit)