Hlasování
40. schůze, 23. 1. 2020

291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
58 - 67 (23. 1. 2020)

290. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2020 /sněmovní dokument 4100/
68 (23. 1. 2020)

229. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 /sněmovní tisk 266/
69 (23. 1. 2020)

230. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 /sněmovní tisk 392/
70 (23. 1. 2020)

231. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 /sněmovní tisk 614/
71 (23. 1. 2020)

232. Zpráva o využití doporučení veřejné ochránkyně práv na změny právní úpravy uvedených ve Výroční zprávě za rok 2017 /sněmovní tisk 306/
72 (23. 1. 2020)

233. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018 /sněmovní tisk 444/
73 (23. 1. 2020)


ISP (příhlásit)