Hlasování
40. schůze, 21. 1. 2020

Procedurální hlasování
1 - 16 (21. 1. 2020)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/6/ - vrácený Senátem
17 (21. 1. 2020)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/3/ - vrácený Senátem
18 - 19 (21. 1. 2020)


ISP (příhlásit)