Hlasování
39. schůze, 5. 12. 2019

295. Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů
338 - 339 (5. 12. 2019)


ISP (příhlásit)