Hlasování
35. schůze, 16. 10. 2019

Procedurální hlasování
30 - 37 (16. 10. 2019)

204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení
38 - 46 (16. 10. 2019)

205. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení
47 - 52 (16. 10. 2019)

236. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
53 (16. 10. 2019)

240. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
54 (16. 10. 2019)

244. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
55 - 56 (16. 10. 2019)

30. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení
57 - 58 (16. 10. 2019)


ISP (příhlásit)