Hlasování
30. schůze, 18. 6. 2019

Procedurální hlasování
932 - 941 (18. 6. 2019)

216. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2018) /sněmovní tisk 407/
942 (18. 6. 2019)

220. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2018 /sněmovní tisk 437/
943 (18. 6. 2019)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/10/ - vrácený Senátem
944 (18. 6. 2019)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 369/1/ - vrácený Senátem
945 - 946 (18. 6. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/13/ - vrácený Senátem
947 - 948 (18. 6. 2019)

10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/7/ - zamítnutý Senátem
949 - 954 (18. 6. 2019)

244. Financování sociálních služeb - reálná situace
955 (18. 6. 2019)


ISP (příhlásit)